Atominės absorbcijos spektrometras

Atominės absorbcijos spektroskopija (AAS) yra spektroanalitinė procedūra kiekybiniam ir kokybiniam cheminių elementų tyrimui, naudojant dujinės būsenos atomų optinės spinduliuotės (šviesos) absorbciją. Šis metodas yra naudojamas nustatyti konkretaus elemento koncentraciją tiriamame mėginyje.

Techninės specifikacijos:
Tiriami elementai: Cr, Ni, Fe, Pb, Cd, Hg;
Medžiagos koncentracija iki 1 µg/l;
Grafito šildytuvo purkštuvas;
Liepsnos purkštuvas;
Didžiausias bangos ilgis – 900 nm;
Mažiausias bangos ilgis – 190 nm;
Chernin-Turner monochromatorius;
Spektrinis plotis 0.2, 0.5, 0.8, 1.2 nm;
Automatinis mėginių keitiklis – 80 mėginių;
1200 vatų mikrobangų mineralizacija.