Panevėžio mechatronikos centras

Moksliniai tyrimai – inžineriniai sprendimai - mokymai


Klausimai – atsakymai

Kas yra mechatroninės sistemos
Mechatroninės sistemos yra integruotos sistemos, kurios apjungia elektrinius, elektroninius ir mechaninius komponentus su kompiuteriais, turinčiais specialias procesus valdančias programas. Pavyzdžiui, įvairūs jutikliai perduoda elektrinius signalus į kompiuterį, kur signalai skaitmenizuojami bei apdorojami. Po to kompiuterio programa priima sprendimą dėl gautos informacijos panaudojimo, suformuoja kitą elektrinį signalą ir jį perduoda įtaisų valdymui ar kitam kompiuteriui.

 

Kokios srityse galima pritaikyti mechatronikos sistemas
Mechatronikos sistemas pagal paskirtį galima suskirstyti į specialias sritis, kurios iš pirmo žvilgsnio yra tolimos tarpusavyje. Visų pirma tai technika, pramonė, įrengimų bei procesų valdymas. Labai svarbi mechatronikos šaka naudojama medicinoje, bionikoje. Mikromechatronika – tai mokslo ir technikos sritis, apimanti labai mažų, tačiau labai funkcionalių daiktų pasaulį. Puikus mikromechatroninių sistemų pavyzdys yra giroskopas, naudojamas automatiniam išmaniojo telefono ekrane rodomo vaizdo pasukimui bei kitiems tikslams. Mechatronikos disciplinų įvairovę sudaro šiuolaikiniai (išmanieji) jutikliai, signalų apdorojimo metodai bei instrumentai, keitikliai analogas-kodas bei kodas-analogas, mikrovaldikliai, procesoriai ir juose veikiančios programos. Elektromechaninė sistemų dalis gali būti labai įvairi, ji parenkama pagal uždavinį.

 

Kokias paslaugas teikia Panevėžio mechatronikos centras
Panevėžio mechatronikos centras (PMC) – tai technologinės įrangos ir techninių bei technologinių žinių ekspertizės centras, kurio tikslas – mokslininkų sukurtas žinias perduoti verslui. Kaip žinia, mokslininkai dažnai stokoja verslumo, vengia prisiimti verslo riziką, be to yra taip užsiėmę savo kasdieniniu darbu (žinių kūrimu), kad stokoja laiko ir motyvacijos savo sukurtus sprendimus komercializuoti. Be to, nuo idėjos ar matematinio modelio iki rinkoje parduodamo produkto daugeliu atvejų yra sudėtingas ir brangus kelias. Taigi, PMC uždavinys yra atpiginti ir padaryti efektyvesnį kelią nuo mokslinės idėjos iki rinkai tinkančio produkto. Šis uždavinys išsprendžiamas vienoje vietoje sutelkiant brangią eksperimentinę įrangą ir aukščiausią kompetenciją turinčius specialistus. PMC teikia trejopo pobūdžio paslaugas. Visų pirma, tai yra atviros prieigos technologinis centras, kuriame mokslininkai ir įmonių tyrėjai gali atlikti reikiamus eksperimentus, nepriklausomai nuo to, kokioje mokslo, verslo ar studijų institucijoje jie dirba. Antra, PMC yra techninės bei technologinės ekspertizės centras. Čia dirbantys mokslininkai turi didelę mokslinių idėjų komercializavimo patritį, todėl gali konsultuoti tiek prototipo konstravimo etape, tiek kuriant prototipo gamybai tinkančią technologiją, tiek sprendžiant intelektinės nuosavybės įteisinimo bei apsaugos klausimus. Trečia, PMC yra žinių sklaidos centras. Čia vyksta kvalifikacijos tobulinimo kursai, moksliniai seminarai, paskaitos ir praktiniai užsiėmimai magistrantams bei doktorantams.