Panevėžio mechatronikos centras

Moksliniai tyrimai – inžineriniai sprendimai - mokymai


Technologinė įranga

1. Reaktyvaus joninio ėsdinimo įrenginys VISION 320

Reaktyvus joninis ėsdinimas (RIE) – tai plazmocheminio ėsdinimo technologija, naudojama mikrogamybai.

Techninės specifikacijos:
Ėsdinamos medžiagos: Si, SiO2 ir SiN;
Ėsdinimo dujos: CF4, CHF3 ir SF6;
Ėsdinimo greitis :> 38nm/min;
Selektyvumas fotorezisto :> 02:01;
Selektyvumas Si sluoksnio :> 02:01;
Profilis: priklauso nuo pradinės kaukės profilio.

2. Elektroninės litografijos įrenginys

Elektroninės litografijos įrenginys – EBL – (angl. Electron beam lithography) – tai litografijos metodas, naudojantis fokusuotą elektronų pluoštelį. Elektronų pluoštelis skenuoja elektroninio rezisto paviršių taip, kaip jį nukreipia valdantis kompiuteris pagal suprojektuotą paveikslą. Elektroninė litografija leidžia gauti nanometrinę paveikslo skyrą dėl trumpo elektronų bangos ilgio.

Techninės specifikacijos:
Garantuotas minimalus darinio dydis 20 nm arba geriau;
Pavyzdžio pozicionavimo įtaisas – grįžtamuoju ryšiu valdomas pozicionierius su 100×100 mm pozicionavimo lauku;
Pavyzdžio pozicionavimo tikslumas 2 nm arba geriau;
Sudūrimo ir persidengimo tikslumas geriau nei 40 nm, vertinant satistiškai pagal formulę |vidurkis|+3σ;
Eksponuojamo pavyzdžio dydis 150 mm (6“) skersmens diskinis, 100×100 mm kvadratinis arba geriau.

3. Fizinio garų nusodinimo vakuume įrenginys УВН-2М-1

Fizinis garų nusodinimas – tai plonų sluoksnių formavimo metodas vakuume, kai medžiaga išgarinama ir vykstant kondensacijai nusodinama.

Techninės specifikacijos:
Galimos dangos : Cu, Al, Au, Ag, Cr, Sn ir kt;
Sluoksnio storis – nuo 10 nm iki 1 µm, kontroliuojamas kvarcinių svarstyklių principu;
Ribojamas liekamasis slėgis 2,5·10- 4 Pa;
Termorezistyvinis garinimas;
Dviejų garinamų medžiagų ant šešių galimų padėklų vieno garinimo ciklo metu kombinacija;
Galima plėvelės storio kontrolė nusodinimo metu naudojant laikmatį.

4. Plazmocheminis silicio nitrido nusodinimo įrenginys

Plazmocheminė garų nusodinimo technologija. Silicio nitrido sluoksniai yra gaunami cheminio nusodinimo vakuume būdu, vykstant silano ir amoniako dujų cheminei reakcijai radijo dažnio plazmoje. Darbinis dujų mišinys yra formuojamas iš silano, amoniako ir argono dujų.

Techninės specifikacijos:
Dangos storis 0.05 μm – 0.5 μm;
Atspindžio koeficientas 1.80 – 2.20;
Talpinio tipo aukštadažnis plazmocheminis reaktorius;
13,56 MHz dažnio plazma;
Galimas papildomas 0,4 MHz dažnio plazmos naudojimas dėl įtempių dangoje sumažinimo;
Aktyvios bei reaktyvios galios matavimo sistema;
Reguliuojama generatoriaus galia;
Realiuoju laiku reguliuojamas kiekvienas dujų srautas;

5. Fotorezisto užnešimo centrifuga

DELTA 6 RC fotorezisto užnešimo centrifuga yra naudojama padengti plokteles fotorezistu. Fotorezisto užnešimas šiuo metodu garantuoja tolygų, gero sukibimo, be defektų sluoksnį.

Techninės specifikacijos:
Plokštelių skersmuo iki 4″
Programuojamas proceso laikas, greitis ir pagreitis
Vakuuminis prisiurbiamas plokštelių laikiklis
10 receptų, kiekvienas su 10 žingsnių

6. Rezisto džiovinimo įrenginys Delta 6HP Hotplate-Modul

Rezisto džiovinimas atliekamas po rezisto užnešimo. Šio proceso metu: 1) Išgarinamas ant rezisto likęs tirpalas; 2) pagerinama adhezija;  3) sumažinami likę įtempiai po padengimo sukamuoju būdu. Rekomenduojama temperatūra apie 90-200 deg C, priklausomai nuo rezisto tipo.

Plokštelės dydis 4″;
Atkeliantieji plokštelę laikikliai;
Iki 250 ̊C;
Programuojamas laikas ir temperatūra.