Nauji įtaisai globalinio šiltnamio efekto dujų jutikliams

April 23, 2018 12:37 pm

Veikiant pagal paslaugų tiekimo sutartį su Kauno technologijos universitetu, pagaminta nauja talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių (capacitive micromachined ultrasound transducers – CMUT) serija. Kauno technologijos universiteto mokslininkai, vadovaujami prof. Dariaus Viržonio, vykdo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Didelio jautrio rezonansinių ultragarsinių globalinio šiltnamio efekto dujų jutiklių sukūrimas ir tyrimas“. Kuriami dujų jutikliai yra skirti patenkinti sparčiai didėjantį visą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kompleksą (anglies dvideginį, metaną, anglies vandenilį) selektyviai galinčių aptikti jutiklių poreikį. CMUT technologija leidžia vos 3×3 mm dydžio kristale integruoti keletui skirtingų dujų selektyviai jautrius mikroelektromechaninius elementus. Jautriųjų elementų selektyvumą užtikrina specifiškai šiltnamio efekto dujas adsorbuojančios cheminės medžiagos, kurias projekte dirbantis KTU doktorantas Dovydas Barauskas kuria bendradarbiaudamas su JAV Lehigh universitetu. Prof. D. Viržonio žodžiais, Dovydas yra projekto kūrybinės grupės „siela“, savo inžineriniu talentu, kruopštumu ir susitelkimu galutiniam rezultatui stebinantis ir džiuginantis tiek Lietuvoje dirbančius mokslininkus, tiek JAV partnerius. Naujai sukurti ir PMC pagaminti jutiklių elementai keliaus naujiems bandymams į Lehigh universiteto laboratoriją.