Panevėžio mechatronikos centras

Moksliniai tyrimai – inžineriniai sprendimai - mokymai


Apie mus

Viešoji įstaiga Panevėžio mechatronikos centras (PMC) įkurta 2002 metų gruodžio mėnesį, tačiau centro veikla prasidėjo 2001 metais, kai sausio mėnesį eilė Panevėžio įmonių, mokslo bei mokymo institucijų pasirašė sutartį bendromis jėgomis įkurti Kauno technologijos universiteto (KTU) Panevėžio filiale Panevėžio mechatronikos laboratoriją. Sutartis numatė telkti techninę bazę, skirtą studentų, moksleivių bei pramonės įmonių darbuotojų mokymui.

2003 metų rugsėjo 6 dieną, Panevėžio miesto 500-jo jubiliejaus renginių metu, Panevėžio mechatronikos centras viešai atvėrė renovuotų patalpų duris, už kurių norintieji išvydo tuo metu moderniausią ir geriausiai aprūpintą Pabaltijyje technologijų mokymo ir demonstravimo centrą. Tai pavyko padaryti kooperuojant valstybės lėšas (Phare 2001 parama, Panevėžio savivaldybės parama), mokslo bei mokymo institucijų resursus (Panevėžio profesinio rengimo centras, Kauno technologijos universitetas bei kiti PMC steigėjai) bei privačias investicijas (UAB Festo).

Nuolatinis mokymo bazės atnaujinimas vyksta PMC steigėjų bei rėmėjų lėšomis. Greta UAB Festo PMC gauna tiesioginę techninę paramą iš kompanijos Omron Electronics, UAB Rifas (2003-siais tapo PMC dalininku) ir kitų rėmėjų.

PMC veikla padėjo daugeliui Panevėžio regiono pramonės įmonių išspręsti su mechatroninėmis sistemomis susijusias problemas: mokymo institucijų absolventai bei kvalifikacijos tobulinimo kursus baigę darbuotojai išvadavo įmones nuo būtinybės kviestis brangiai apmokamus ekspertus iš kitų miestų ar užsienio, iškilus poreikiui modernizuoti gamybos liniją arba sutrikus jos darbui. Iš kitos pusės, pagerėjo KTU Panevėžio instituto, Panevėžio kolegijos bei Panevėžio profesinio rengimo centro rengiamų specialistų kompetencijos mechatroninių sistemų srityje, pagerėjo šių mokymo įstaigų įvaizdis.

Šiandienos užduotis – kurti ir teikti paslaugas įmonėms, kuriančioms pačią didžiausią pridedamąją vertę turinčius produktus. Tam PMC, naudodamas Europos Struktūrinės paramos lėšas, investuoja į mikro ir nano sistemoms kurti bei tirti reikalingą įrangą, bendriems projektams koordinuoja mokslininkų, verslo ir pramonės įmonių veiklą. Šiais veiksmais kuriamas traukos centras žinioms imliam technologijų verslui bei aukščiausią kompetenciją turintiems specialistams, ateityje tapsiantiems modernios, išsilavinusios ir ekonomiškai nepriklausomos bendruomenės branduoliu.